Kursy językowe dla firm

 • Stwórz ofertę specjalnie dla Twojej firmy
 • Sprawdź nasze referencje i zamów kontakt
PROSZĘ O KONTAKT

Kursy egzaminacyjne

 • Kurs jednoosobowy (1x60min)- 2850zł za 30 zajęć (95zł/60min)
 • Kurs grupowy: 4-7 osób (2x60min)- 2490 zł za 60 zajęć
 • Próbny egzamin w cenie kursu
 • Płatność w 10 równych ratach od września do czerwca
ZAPISUJĘ SIĘ

Kursy grupowe (60 zajęć)

 • Angielski dla przedszkolaków (2x35min)- 1490 zł
 • Angielski dla dzieci 6-9 lat (2x45min)- 1790 zł
 • Angielski dla dzieci i młodzieży (2x60min)- 1990 zł
 • Przygotowanie do certyfikatów (2x60min)- 2490 zł
 • Kurs obejmuje 60 zajęć
 • Płatność w 10 równych ratach od września do czerwca
 • Grupy 4-7 osób
 • Rabat na drugą osobę z rodziny (50 zł)
 • Rabat za kontynuację (50 zł)
ZAPISUJĘ SIĘ

Zajęcia indywidualne (1x60min)

 • Kurs jednoosobowy- 2850zł za 30 zajęć (95zł/60min)
 • Kurs dwuosobowy- 2250 zł za 30 zajęć (75zł/60 min)
 • Kurs trzyosobowy- 1950 zł za 30 zajęć (65zł/60min)
 • Speaking Club - 65 zł/ 60 min
 • Płatność w 10 równych ratach od września do czerwca
 • Rabat za kontynuację (50 zł)
ZAPISUJĘ SIĘ

Polityka prywatności

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe na zasadach wskazanych poniżej:

 1. Administratorem danych osobowych jest By The Way Jolanta Wójcik-Rybicka z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Włoska 2d/2, NIP: 6452268106 REGON: 365415391;
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  a) Podjęcie działań przed wykonaniem umowy oraz wykonanie przedmiotu umowy;
  b) Przechowywanie dokumentacji podatkowej i rachunkowej w związku wystawioną fakturą za wykonane usługi  (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz art. Art. 86 § 1 w zw. z art. 70 Ordynacji podatkowej oraz art. 111 w zw. z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług);
  c) Dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu nawiązanej z KLIENTEM współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń i obrona jego praw);
  d) marketing własny – podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym przekazywanie informacji handlowych na wskazany adres e-mail lub telefonicznie nastąpi po wyrażeniu Państwa zgody lub podaniu w tym celu numeru telefonu lub adresu email.
 3. Zgodnie z przepisami RODO, w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych powyżej, będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: 
  a) imię i nazwisko,
  b) adres zamieszkania, adres dla doręczeń (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
  c) dane dotyczące prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej, w tym adres jej prowadzenia, numer NIP, REGON, PESEL,
  d) dane kontaktowe (numery telefonów, adres e-mail),
  e) zobowiązania wobec Administratora,
  f) informacje o ewentualnych postępowaniach sądowych prowadzonych przez Państwa wobec Administratora lub przez Administratora wobec Państwa oraz inne dane nam przekazane, przy czym ich zakres każdorazowo będzie adekwatny dla celów przetwarzania.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych wskazanych powyżej jest dobrowolne i ma na celu zawarcie i realizację umowy, ewentualne rozpatrywanie roszczeń mogących wyniknąć w toku współpracy, prowadzenie działań marketingowych. Niepodanie danych może skutkować niemożnością realizacji umowy i związanych z nią roszczeń, a także niemożnością prowadzenia działań marketingowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących By The Way i w stosunku do niego tj. okres 10 lat. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w  którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie w/w dat dane KLIENTA będą usuwane.
 6. KLIENT ma prawo żądania od By The Way dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia. Skorzystanie przez KLIENTA z jednego z praw wskazanych powyżej polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres By The Way KLIENT ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. Osobą do kontaktu By The Way w sprawie przetwarzania danych osobowych jest Jolanta Wójcik-Rybicka: rybicka@bytheway.edu.pl.

Polityka plików „Cookies”

 1. Cookies („ciasteczka”) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. By The Way przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji i potrzeb Użytkownika, w szczególności przy uwzględnieniu rodzaju Urządzenia za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu.
 3. Istnieje możliwość wyłączenia możliwości przechowywania plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki. Taka konfiguracja może jednak znacznie utrudnić użytkownikowi możliwość korzystania ze stron internetowych By The Way
 4. W celu zarządzania ustawienia cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używa Użytkownik i postępować zgodnie z instrukcjami:
  a) Edge,
  b) Chrome,
  c) Safari,
  d) Firefox,
  e) Opera
  f) Urządzenia mobilne: Android, iOS
 5. Korzystanie z serwisów internetowych By The Way bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.