Certyfikaty z języka angielskiego- Który? Jak? Czy warto?

Certyfikaty z języka angielskiego- Który? Jak? Czy warto?

Osoby uczące się języka angielskiego przez kilka lat coraz częściej chcą potwierdzić swój poziom umiejętności językowych stosownym certyfikatem. Dobrze dobrany certyfikat nie tylko upewni Was w przekonaniu, że doskonale radzicie sobie z angielskim, ale również pozwoli Wam wykorzystać te umiejętności w praktyce, np. podczas zagranicznych studiów, studenckich programów wymiany, podczas  praktyk zawodowych poza Polską i wreszcie w czasie szukania pracy. Przed podjęciem decyzji warto zapoznać się z informacjami na temat najpopularniejszych i najszerzej uznawanych certyfikatów językowych i dobrze wybrać kurs przygotowujący do tych egzaminów. W naszej szkole we współpracy z British Council prowadzimy kursy przygotowawcze do Cambrigde English Qualifications oraz IELTS, a także indywidualne kursy przygotowawcze do certyfikatów biznesowych.

Cambridge English Qualifications

B1 Preliminary (PET)

B1 Preliminary jest certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie B1, która pozwala na swobodne używanie tego języka w sytuacjach codziennych. Mogą go zdawać uczniowie szkół podstawowych i średnich, żeby potwierdzić swoje umiejętności.

B2 First (FCE)

B2First jest certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (średniozaawansowanym wyższym), pozwalającym na przykład na natychmiastowe zaliczenie zajęć z angielskiego na niektórych kierunkach studiów, bądź dostanie się na studia w języku angielskim w krajach nieanglojęzycznych. Pozwala on też na uczestniczenie w kursach przygotowujących do studiów w krajach anglojęzycznych. Jest on też na tyle wymagający, że jego zdanie może być dużym plusem przy poszukiwaniu pracy za granicą. Certyfikat tez uznawany jest przez 150 wyższych uczelni w Polsce oraz 2000 uczelni zagranicznych.

C1 Advanced (CAE)

C1 Advanced potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (zaawansowanym). Zdanie tego certyfikatu otwiera drzwi do studiów w krajach anglojęzycznych, może on też umożliwić znalezienie pracy, w której wymagane jest swobodne porozumiewanie się po angielsku. Jest to też poziom, który osiągają absolwenci filologii angielskiej, co oznacza, że posiadając ten certyfikat, można szukać pracy jako lektor. C1 Advanced jest honorowany przez ponad 3 tys. instytucji na całym świecie, wśród nich przez uczelnie wyższe, pracodawców oraz agencje rządowe. Egzamin ten  podobnie jak B2 First  jest ważny bezterminowo.

C2 Proficiency (CPE)

C2 Proficiency potwierdza znajomość angielskiego na poziomie C2, czyli poziomie zbliżonym do umiejętności osób posługujących się angielskim od urodzenia. Ten certyfikat pozwala na wykonywanie pracy w języku angielskim w każdej branży zgodnie z naszymi kwalifikacjami zawodowymi. Dla osób posiadających ten certyfikat język nie jest przeszkodą. Nawet jeśli nie zdobędziemy wystarczającej ilości punktów do otrzymania tego certyfikatu, otrzymamy certyfikat C1 Advanced.

IELTS- International English Language Testing System

IELTS to najpopularniejszy test sprawdzający znajomość języka angielskiego na świecie. Test ten sprawdza praktyczne umiejętności niezbędne do nauki i pracy w krajach anglojęzycznych. Egzamin ten można zdać w jednej z trzech form. Pierwszym typem jest IELTS Academic, który zdaje się, żeby dostać się na studia w kraju anglojęzycznym. Drugim typem jest IELTS General Training, który zdaje się, żeby dostać pracę bądź podjąć naukę na poziomie niższym niż akademicki. Następnym typem jest IELTS for UK Visas and Immigration, który jest potrzebny do uzyskania wiz niezbędnych do pracy w UK. Dla celów rekrutacyjnych IELTS jest ważny przez 2 lata.

BEC- Business English Certificate

BEC to kolejny certyfikat skierowany do klientów biznesowych, posiada on 3 poziomy: Preliminary, Vantage i Higher. Pierwszy z nich potwierdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach biznesowych na poziomie B1. Kolejny odpowiada egzaminowi FCE, ale skupia się na zagadnieniach biznesowych. BEC Higher poświadcza znajomość języka na poziomie C1, czyli płynne posługiwanie się angielskim w środowisku międzynarodowego biznesu.

Przygotowanie do każdego z powyższych certyfikatów wymaga rozwijania umiejętności pisania, czytania, gramatyki, rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Szkoła By The Way we współpracy z British Council prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów Cambridge.

Spodobał Ci się wpis? Możesz go udostępnić dalej.